MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Harmonogram prac


TREŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ETAP BUDOWY / UMOWY 10
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
2014 I kw
II kw
III kw N
IV kw I
2015 I kw E
II kw
III kw D
IV kw O
2016 I kw T
II kw Y
III kw C
IV kw Z
2017 I kw Y
II kw
III kw
IV kw
2018 I kw
II kw
III kw
IV kw
2019 I kw
II kw
III kw
IV kw
2020 I kw
II kw
III kw
IV kw
2021-2026
Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku

Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna

Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200, 250 w Ostrowie

Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA