MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Struktura Jednostki Realizującej Projekt

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Mariusz Sowiński
Kierownik JRP (Zastępca MAO) Agnieszka Bednarek Agnieszka.Bednarek@mpwik-lask.pl
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych Anna Urbaniak
Specjalista ds. administracyjno-prawnych Jadwiga Dejnarowicz
Specjalista ds. technicznych Dawid Legun
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA