MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Umowy
W dniu 17 stycznia 2019 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisał umowę na realizację zadania 3

Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask

z firmą

       Aarsleff Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 20/2

Wartość kontraktu 7 626 000,00 PLN (brutto) z terminem realizacji 16 miesięcy.   

   
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku podpisał umowę na realizację zadania 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ostrowie wraz z przykanalikami do granic nieruchomości

z firmą

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe EKOINŻBUD w Piotrkowie Trybunalskim

Wartość kontraktu 2 019 037,25 PLN (brutto) z terminem realizacji 15 miesięcy.   
W dniu 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisał umowę na realizację zadania 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ul. Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ul. Prusa wraz z przykanalikami do granic nieruchomości

z firmą

      BINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. Olsztyńska 3.

Wartość kontraktu 3 208 947,00 PLN (brutto) z terminem realizacji 18 miesięcy.   
W dniu 7 lutego 2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisał umowę na realizację zadania 2

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna

z firmą

      BINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. Olsztyńska 3.

Wartość kontraktu 7 723 181,07 PLN (brutto) z terminem realizacji 12 miesięcy.

W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną i tłoczną wraz z pompownią i przykanalikami. Projekt obejmuje ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Leśników Polskich, Światowida, Swojską oraz Spokojną.

   

   
W dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

podpisano umowę na realizację zadania nr 1

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku

z konsorcjum:

   UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski;
   AQUACOMS Sp. z o.o., ul. Wólczańska 133, 01-919 Warszawa;
 INWATECH Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1124 Budapest, Németvölgyi út 114.

Wartość kontraktu 44 486 800 PLN (brutto) z terminem realizacji 26 miesięcy.

   

   
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA