MPWiK UE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014 - 2020
Wartość projektu    67.545.429,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE    34.733.913,57 PLN

Projekt
Umowy
Przygotowanie
POIiŚ 2007-2013
Harmonogram
Finansowanie
Przetargi
Struktura JRP
Kontakt
Nieprawidłowości

Przetargi związane z projektem

31.10.2019
MPWiK/JRP/3/10/2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów konferencyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”


Przyjmowanie ofert
zakończone
21.01.2019
MPWiK/JRP/1/01/2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”


Przyjmowanie ofert
zakończone
18.10.2018
MPWiK/JRP/10/10/2018
MODERNIZACJA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU METODĄ BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ – OBEJMUJĄCĄ REMONT 7 110 M ISTNIEJĄCYCH KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA ŁASK

Przyjmowanie ofert
zakończone
10.04.2018
MPWiK/JRP/4/04/2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”


Przyjmowanie ofert
zakończone
12.02.2018
MPWiK/JRP/3/02/2018
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”


Przyjmowanie ofert
zakończone
18.01.2018
MPWiK/JRP/2/01/2018
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Przyjmowanie ofert
zakończone
18.01.2018
MPWiK/JRP/1/01/2018
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Przyjmowanie ofert
zakończone
07.11.2017
MPWiK/JRP/8/11/2017
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Przyjmowanie ofert
zakończone
07.11.2017
MPWiK/JRP/7/11/2017
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROWIE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Przyjmowanie ofert
zakończone
04.11.2017
MPWiK/JRP/6/10/2017
ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI DZIELNICY KOLUMNA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ Z POMPOWNI PRZY UL. MODRZEWIOWEJ DO PLACU SZARYCH SZEREGÓW Z WYŁĄCZENIEM Z EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY KOLUMNA

Przyjmowanie ofert
zakończone
09.05.2017
MPWiK/JRP/4/05/2017
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”


Przyjmowanie ofert
zakończone
17.02.2017
MPWiK/JRP/3/02/2017
„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

Przyjmowanie ofert
zakończone
19.12.2016
MPWiK/JRP/2/12/2016
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

Przyjmowanie ofert
zakończone
10.04.2015
MPWiK/TO/2/03/2015
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Przyjmowanie ofert
zakończone
02.04.2015
MPWiK/TO/1/03/2015
WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Przyjmowanie ofert
zakończone
24.09.2014
MPWiK/TO/3/09/2014
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

Przyjmowanie ofert
zakończone
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA